Lokacionet

Prime Group

Kontakti

+383 44 179 615

TIPI 7 Standard

KATI K17-22 (A)
OPSIONALE
KATI K8 -11,K17-22 (A)
K17-22 (B)

Parametrat

KORIDORI

16.25 m2

KUZHINA DHE RYEZARI

14.24 m2

DHOMA E FJETJES 2

11.38 m2

WC

2.12 m2

QENDRIMI DITOR

24.69 m2

DHOMA E FJETJES 1

11.44 m2

BANJO

4.33 m2

TERASA

3.97 m2

Kërkesë për ofertë