APARTAMENTET
Prime Residence 2

APARTAMENT

STANDARD

154.57 m²​

STANDARD

151.43 m²​

STANDARD

154.57 m²​

STANDARD

101.57 m²​

STANDARD

101.57 m²

STANDARD

103.92 m²

STANDARD

127.48 m²

STANDARD

127.24 m²

STANDARD

128.10 m²

STANDARD

50.41 m²

STANDARD

127.02 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

128.12 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

127.02 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

128.66 m²

Kërkesë për ofertë