Lokacionet

Prime Group

Kontakti

+383 44 179 615

APARTAMENTET
Prime Residence 2

APARTAMENT STANDARD DUPLEX PENTHOUSE

STANDARD

103.92 m²

STANDARD

127.48 m²

STANDARD

127.24 m²

STANDARD

128.10 m²

STANDARD

50.41 m²

STANDARD

127.02 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

128.12 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

127.02 m²

STANDARD

128.66 m²

STANDARD

128.66 m²

Kërkesë për ofertë