Lokacionet

Prime Group

Kontakti

+383 44 179 615

APARTAMENTET
Prime City 04

APARTAMENT STANDARD DUPLEX PENTHOUSE

STANDARD

119.79 m²

STANDARD

90.00 m²

STANDARD

119.99 m²

STANDARD

116.69 m²

DUPLEX

166.38 m²

DUPLEX

160.49 m²

STANDARD

116.67 m²

STANDARD

121.98 m²

STANDARD

99.56 m²

STANDARD

113.27 m²

STANDARD

96.26 m²

DUPLEX

358.65 m²

STANDARD

90.00 m²

STANDARD

67.21 m²

STANDARD

68.31 m²

STANDARD

67.81 m²

STANDARD

119.70 m²

STANDARD

116.69 m²

DUPLEX

163.87 m²

DUPLEX

166.18 m²

Kërkesë për ofertë